Mazowieckie forum poszukiwaczy skarbów. Poszukiwania skarbów mazowsze

Kategoria ogólna => Współpraca z Archeo i Konserwatorem Zabytków => Wątek zaczęty przez: adek Wrzesień 29, 2016, 15:17:36Tytuł: Kolejny skarb z brązu z Mazowsza przekazany do WKZ
Wiadomość wysłana przez: adek Wrzesień 29, 2016, 15:17:36
http://exploratorzy.pl/skarb-naszyjnikow-i-bransolet-z-przed-tysiecy-lat/

Prawdziwy skarb sprzed około 2,5 tys. lat został przypadkowo odnaleziony w miejscowości Drążdżewo Małe. Odkrywca Przemysław Wojtasiak zgłosił ten fakt do Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl” z myślą o dalszym przekazaniu odpowiednim instytucjom. Niezwłocznie skontaktowaliśmy się z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Ostrołęce, aby zgodnie z prawem zgłosić odkryte wyjątkowo okazałe ozdoby z brązu, niespotykane w takiej formie często na ziemiach Mazowsza.

21 września, Adrian Kłos, wiceprezes MSHE wraz ze znalazcą przekazał oficjalnie Pani Małgorzacie Balcerzak, archeolog w ostrołęckiej delegaturze WKZ, znalezisko, które zostanie poddane konserwacji, a także opracowaniu naukowemu.

Najprawdopodobniej trafi do lokalnego muzeum, a ze względu na walory ekspozycyjne skarbu, zgłoszone zabytki brązowe mają szansę na miejsce na stałej ekspozycji muzealnej.

W skład skarbu wchodzą cztery trzy naszyjniki i jedna bransoleta. Naszyjniki zdobione są ornamentem rytym, a jeden z nich posiada unikatowe zdobienie w postaci dodatkowych uszek na obwodzie. Znalezione przedmioty mogły stanowić element wyposażenia zmarłego w grobie ciałopalnym.

Z całą pewnością skarb ten należy powiązać z kulturą łużycką.

W najbliższym czasie planowana jest przez konserwatora wizja lokalna w miejscu odkrycia.

W tym rejonie nasze Stowarzyszenie prowadziło w 2013 roku na mocy decyzji WKZ poszukiwania o charakterze badawczym, związane z Powstaniem Styczniowym (odkryliśmy wówczas jedyną znaną do dzisiaj redutę z Powstania Styczniowego). W trakcie poszukiwań zostały odkryte przez MSHE dwa sztylety z brązu, należące do kultury unietyckiej z wczesnej epoki brązu. Jeden z nich to być może tzw. berło sztyletowe, czyli artefakt ówczesny stanowiący oznakę władzy i zamożności.

Aktualne odkrycie jest dalszym elementem wzbogacającym archeologiczny obraz regionu.

Redakcja MSHE